Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem oraz pismem przewodnim.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 9 sierpnia br. na adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do ustawy
projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie