Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 15 lipca br. na adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
uzasadnienie