Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 6 lipca br. na adres:

 

                                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt- konsultacje
tabela uwag
uzasadnienie