Lubuskie - Warte Zachodu

uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

 

Uroczystość wręczenia uprawnień będzie miała miejsce 2 lipca br. (piątek) o godz. 11.00

w sali nr 213 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ w Zielonej Górze przy ul. Prof. Z. Szafrana 1

(w tej sali część ze zdających miała egzamin pisemny).

 

Imienne zaproszenia są rozesłane do świeżo upieczonych inżynierów budownictwa.

 

W trakcie uroczystości będą obowiązywały obostrzenia sanitarne (maseczki, dezynfekcja) podobne jak w trakcie egzaminów.

 

                                              Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB