Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

                           

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt wraz z uzasadnieniem