Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 11 maja br. na adres mailowy:


                                                        lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie