Lubuskie - Warte Zachodu

konsultacje publiczne dotyczące efektywności energetycznej

W konsultacjach można wziąć udział wypełniając kwestionariusz on-line:

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-102772514-uVRITJu9lqjl94rLWRXFdUcgc24zgYHvPfMcu8bRPNXWmN9ujQ1GwePjn0RzqiJyDpY6AB05PTlKLoeNzRhzwvu-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-Ack1eYKExdApS5pWktzSWUtj5qUje9AG6gymFCtCd0mqCix4rEiPyRnlltlRn7dElF5JAnow9K6vfFFYy2uDO0


Więcej informacji dostępnych jest w jęz. polskim na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation

 

Konsultacje są otwarte do 22 czerwca br.

 

Zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach i jednocześnie proszę o zgłaszanie ewentualnych propozycji dotyczących tego tematu w terminie do dnia 15 czerwca br. na następujący adres mailowy:

                              lbs@lbs.piib.org.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB