Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


w załączeniu przesyłam pismo Pani Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wgzałączonej tabeli w terminie do dnia 4 maja br. na adres mailowy:


                                         lbs@lbs.piib.org.pl 


                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela konsultacje publiczne
uzasadnienie
wzór oświadczenia