Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 16 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie
załączniki do projektu rozporządzenia