Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 13 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                     lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
tabela konsultacje publiczne
uzasadnienie