Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam załączniki dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:

                                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie
wzór wniosku