Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957 - w załączeniu). Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 5 marca br. na adres mailowy:

                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
druk 957