Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Kancelarii Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916 - w załączeniu).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na następujący adres mailowy:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno RegulaminowejZałączniki:
pismo ws projektu ustawy