Lubuskie - Warte Zachodu

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 1/2021

 


Szczegóły dotyczące wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej


www.lbs.piib.org.pl 


w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE / INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE