Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załaczniku przesyłam projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 26 października br. na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do rozporządzenia
Rozporządzenie
tabela uwag
uzasadnienie do rozporządzenia