Lubuskie - Warte Zachodu

werbinarium dotyczące nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy się zarejestrować na stronie:

https://konsultacje.clickmeeting.com/188296918/register

 

 

Z projektami Wytycznych można się zapoznać na specjalnej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne

 

 

Zapraszamy także do wyrażania opinii i komentarzy na temat konsultowanych opracowań na Forum Konsultacji:

https://konsultacje.viaexpert.pl/

 

Można je również przesyłać w formie pisemnej na adres:

konsultacje@kongresdrogowy.pl  lub wytyczne@mi.gov.pl 

 

Kolejne webinaria będą się odbywały w stałych terminach:

co wtorek o godz. 10:00.

 

Harmonogram konsultacji:

 

 

Część drogowa:

  6 października: Projektowanie odcinków dróg (odbyło się)

13 października Projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

20 października Projektowanie skrzyżowań i węzłów

27 października Nawierzchnie i utrzymanie dróg

 

Część mostowa:

  3 listopada Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

10 listopada Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

17 listopada Wyposażenie techniczne

24 listopada Utrzymanie i ochrona antykorozyjna BIM

  1 grudnia Powiązanie wymagań technicznych z technologia BIM

 

Zapraszamy na te spotkania, jak również prosimy o jak najszersze rozpropagowanie tych wydarzeń wśród współpracowników.