Lubuskie - Warte Zachodu

przedłużenie terminu składania wniosków na uprawnienia budowlane

Dokumenty można składać osobiście w biurach w Gorzowie przy ul. Podmiejskiej-Bocznej 12A lub w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 22 w godzinach pracy biur.

Wnioski można też przysyłać pocztą na powyższe adresy.

Wykaz dokumentów zamieściliśmy na stronie lbs.piib.org.pl w zakładce „Uprawnienia budowlane, informacje dla kandydatów”.

W sprawach wątpliwych można informować się telefonicznie.

 

 

Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB