Lubuskie - Warte Zachodu

sprawozdanie z XIX okręgowego zjazdu sprawozdawczego loiib

Po zalogowaniu się w Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl ) delegaci mogli zapoznać się z treścią materiałów zjazdowych oraz proponowanych uchwał oraz zagłosować.

Zjazd Lubuskiej OIIB przyjął zdecydowaną większością głosów 11 uchwał:

 

1. Projekt uchwały nr 1, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB, wraz z Regulaminem XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB,

 

2. Projekt uchwały nr 2 XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie Porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB, wraz z Porządkiem obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB,

 

3. Projekt uchwały nr 3, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady LOIIB, w tym sprawozdania finansowego i realizacji budżetu z 2019r.,

 

4. Projekt uchwały nr 4, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za 2019r.,

 

5. Projekt uchwały nr 5, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB za 2019r.,

 

6. Projekt uchwały nr 6, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2019r.

 

7. Projekt uchwały nr 7, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB w okresie 01.01.2019-31.12.2019r, oraz w I kw. 2020r. do XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB,

 

8. Projekt uchwały nr 8, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB,

 

9. Projekt uchwały nr 9, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie uchwalenia budżetu LOIIB na 2020r.,

 

10. Projekt uchwały nr 10, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie uchwalenia Programu działania LOIIB na 2020r.,

 

11. Projekt uchwały nr 11, XIX Okręgowego Zjazdu LOIIB w sprawie wniosku o nadanie Oznaki Honorowej PIIB. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych a Rada Lubuskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2019 rok, uchwalono także  budżet LOIIB na 2020 r.

 

                                Rzecznik LOIIB Marcin Pabierowski