Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 


w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Projekt rozporządzenia dostępny jest również pod linkiem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334553/katalog/12692387#12692387 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabelki w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:

 
lbs@lbs.piib.org.pl  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do rozporządzenia
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie