Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl 


                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do ustawy
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy