Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia on-line

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, o szkoleniach on -line

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń realizowanych w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś,, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym - obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ - Akademia Menadżera
  Termin: 2020-05-28, 14:00 - 18:00
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym
  Termin: 2020-06-02, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Piotr Jermołowicz
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy
  Termin: 2020-06-02, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Sikorski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji z 2020 r., a także specustawy drogowej
  Termin: 2020-06-03, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się