Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 10 maja 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do ustawy
projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie projektu ustawy