Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 6 maja 2020 r. na adres: 

               lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Załączniki:
OSR kooperatywy
Projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie kooperatywy