Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię


Szanowni Państwo 

W załączeniu przesyłam w ramach konsultacji publicznych:


- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, 


- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych,


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 16 kwietnia 2020 r. na adres: lbs@lbs.piib.org.pl  

   

   Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR pozbawienie kategorii dróg krajowych
OSR zaliczenie dróg
projekt rozporządzenia pozbawienie kategorii dróg krajowych
projekt rozporządzenia zaliczenie dróg