Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 31 marca 2020 r. na adres:

 

            lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
prawo energetyczne
tabela uwag