Lubuskie - Warte Zachodu

Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 W załączeniu przesyłam: projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy jest pełne wdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce (transport drogowy – wymóg posiadania przez przedsiębiorstwa transportowe specjalnych zezwoleń na korzystanie z niektórych dróg publicznych) i tym samym zapewnienie zgodności krajowego ustawodawstwa z przepisami dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, co oznacza zapewnienie możliwości poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po drogach publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleo na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Ze względu na potrzebę wdrożenia wyroku TSUE istnieje konieczność pilnego procedowania projektu. Uprzejmie proszę o zaponanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 14 stycznia 2020r na adres 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 Załączniki:
projekt ustawy
projekt ustawy- OSR
Tabela uwag
Uzasadnienie