Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Podaję również link: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 listopada br. na adres lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR do projektu rozporządzenia
Projekt Rozporządzenia
tabela uwag
załącznik do rozporządzenia