Lubuskie - Warte Zachodu

koncepcja przebudowy obiektu byłego węzła ciepłowniczego w kostrzynie

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą poszukują  wykonawcy koncepcji projektowej przebudowy obiektu byłego grupowego węzła  ciepłowniczego położonego w Kostrzynie nad Odrą na osiedlu Marii  Konopnickiej, dz. nr 217/24 . Obiekt objęty jest  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy  Śródmiejskiej Miasta Kostrzyna nad Odrą.

 

Przewiduje się, że przedmiotem zamówienia będzie wykonanie:

 

1. Inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego dla potrzeb koncepcji

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej dla potrzeb przyjęcia rozwiązań  technicznych, w tym konstrukcyjnych oraz opracowania koncepcji

3. Opracowanie koncepcji projektowej z możliwie szeroką funkcją pomieszczeń  i układem instalacji pozwalających na dalsze zmiany i doprecyzowanie oraz  wydzielenie pomieszczeń lekkimi przegrodami

4. Wykonanie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

 

W związku z powyższym zamawiający zaprasza osoby zainteresowane wykonaniem  koncepcji projektowej na wizję lokalną i rozmowy, w terminie do 15 listopada  2019 r.

 

Termin planowanej wizyty prosimy ustalać telefonicznie pod nr 95 727  96 45 z p. Małgorzatą Borowską, E-mail: inwestycje@mzk.kostrzyn.pl