Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

zaproszenie na warsztaty projektanta szczyrk 2020

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Bielsku Białej i Krakowie organizuje w dniach 3 - 6 marca 2020 r. w hotelu STOK w Wiśle Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2020, które będą poświęcone problemom obejmującym:

INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA

Warsztaty mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem organizowanym od 35 lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo- technicznej. Podczas konferencji nasi uczestnicy mają możliwość bezpośredniego spotkania się z producentami nowoczesnych rozwiązań w budownictwie.

 

Celem konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej i gotowej do praktycznrgo zastosowania wiedzy na wybrane tematy. W trakcie warsztatów zostanie wygłoszonych ok 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju oraz kilka prezentaacji promocyjno- technicznych firm.

Corocznie w warsztatach bierze udział powyżej 500 osób z całego kraju i ponad 50 firm specjalistycznych. Wykłady konferencyjne zostaną wydane w formie książkowej z nadanym numerem ISBN w ilości szacowanej na ok. 800 egzemplarzy.

 

W załąćzeniu zaproszenie i karta uczestnictwaZałączniki:
karta uczestnictwa
zaproszenie