Lubuskie - Warte Zachodu

zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym w tym roku 25- leciem istnienia Urzędu Zamówień Publicznych poraz pierwszy zostanie przyznana nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS.

 

Nagroda ta przyznana będzie dla osób, instytucji, przedsiębiorstw  a także  projektów i  rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju systemu zamówień publicznych , stosują najlepsze zassady i praktyki zamówień publicznych lub je propagują. Powołana Kapituła Nagrody wytypuje kandydatów do Nagrody. 

 

Lubuska Okręgowa izba Inżynierów Budownictwa zwraca się o wskazanie kandydata lub kandydatów  w kategorii Zamawiający, którzy w świetle Państwa doświadczeń mogliby zostać uhonorowani tą nagrodą.

Kandydatury prosimy zgłaszać do dnia     8 maja 2019 

 

na adres      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku.Załączniki:
pismo do PIIB w sprawie nagrody