Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw UD438. 

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres: 

lbs@lbs.piib.org.pl  

w terminie do 25 kwietnia 2019 r. 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy
projekt ustawy - OSR
projekt ustawy - uzasadnienie
projekt ustawy - załącznik nr 1 do OSR
projekt ustawy - załącznik nr 2 do OSR
Uwagi do projektu ustawy PGiK