Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

 

Z poważaniem:

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 Załączniki:
projekt ustawy
Projekt ustawy OSR
projekt ustawy uzasadnienie