Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Ankieta

Szanowni Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W związku z pojawiającymi się wśród członków PIIB pytaniami, czy jest możliwość otrzymywania „Inżyniera Budownictwa” w wersji gazety elektronicznej zamiast w wersji drukowanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta jest dostępna w portalu PIIB pod adresem internetowym https://portal.piib.org.pl 

Uwaga: Brak odpowiedzi na ankietę oznaczać będzie, że Członek nie jest zainteresowany otrzymywaniem „Inżyniera Budownictwa” w wersji elektronicznej i będzie otrzymywał „IB” w dotychczasowej wersji tj. drukowanej.

Termin zbierania odpowiedzi: 10 kwietnia 2019 r.