Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o uwagi i propozycje

Szanowni Państwo, 

W związku z projektem ustaw przesyłam robocze wersje projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. 


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów na adres e-mail:

lbs@lbs.piib.org.pl  

do dnia 10 kwietnia 2019 r.


Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

Mirosław GruszeckiZałączniki:
projekt ustawy o architektach
projekt ustawy o inżynierach budownictwa
projekt ustawy wprowadzający ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa