Lubuskie - Warte Zachodu

Ankieta sondażowa

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Szanowni Państwo,

Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo nad tym, jak mało wiemy o sobie – o naszych poglądach, opiniach i stanowiskach w różnych sprawach. I chociaż każda nasza konferencja, każde spotkanie branżowe dostarcza bardzo wielu obserwacji, informacji i refleksji, to jednak mamy stosunkowo małą wiedzę na temat postaw wobec wielu, kluczowych spraw, z którymi się borykamy i radzimy sobie skutecznie na co dzień. Istnieje stosunkowo mała liczba badań i raportów naukowych dotyczących wielu kwestii, które pośrednio i bezpośrednio dotyczą działalności samorządów zawodu zaufania społecznego. Przygotowana przez nas propozycja sondażu być może będzie cennym uzupełnieniem wiedzy o nas samych – samorządowcach zaangażowanych w doskonalenie działalności na rzecz bardziej skutecznego pełnienia swoich funkcji i realizacji zadań na rzecz zwiększania dobrostanu naszych środowisk zawodowych, co w rezultacie przekłada się na dobro społeczne.
W związku ze zbliżającą się konferencją na temat Odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania społecznego organizowaną przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w sondażu i odpowiedź na pięć pytań dotyczących odpowiedzialności społecznej samorządów zawodowych. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na konferencji w Warszawie, w dniu 5 kwietnia 2019 r.
Celem sondażu jest poznanie opinii i postaw środowiska samorządów zawodowych wobec wybranych aspektów funkcjonowania samorządów oraz istotnych wymiarów etyczności zawodowej, która jest ważnym kierunkiem działania każdego z samorządów.
Będziemy wdzięczni za przekazanie wypełnionej (przez podkreślenia) ankiety do dnia 29 marca br. wysyłając ją na adres: mfszzpankieta@gmail.com  

Z poważaniem
Małgorzata Sokulska
Przewodnicząca ORPiP w Radomiu
Przewodnicząca Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania PublicznegoZałączniki:
Ankieta sondażowa