Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia w ramach Targów

 W imieniu Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego Marka Orłowskiego chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w szkoleniach organizowanych w Warszawie w dniach 13-15 marca w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2019, Targów ŚWIATŁO 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019. 

Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb projektanta, inspektora nadzoru oraz kierownika robót i obejmuje zagadnienia z zakresu:

- prawa budowlanego,

- problemów technicznych związanych z projektowaniem i odbiorem instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

- bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem,

- inteligentnych systemów oświetleniowych,

- elektromobilności w polskich miastach,

- oszczędności energii w budynkach i w przemyśle.

Udział w szkoleniach dla członków PIIB jest bezpłatny.

Uczestnikom zapewniony jest bezpłatny wstęp na targi.

Program wszystkich szkoleń podany jest w załączniku

Rejestracja odbywa się on-line na stronach internetowych www.elektroinstalacje.pl  www.tele-technika.com  i www.lightfair.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program wszystkich szkoleń podany jest w załączniku

 Załączniki:
Program szkoleń