Lubuskie - Warte Zachodu

Marsz na orientację

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na " I Mistrzostwa POIIB marsz na orientację", które odbędą się 11 maja br w Mucznem.

Z uwagi na proceduę organizacyjną prosimy o zwrotną deklarację uczestnictwa w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 Zapraszamy do sportowej rywalizacji Izb Okręgowych oraz spędzenia aktywnego drugiego weekendu majowego w Bieszczadach - 11.05.2019 r.Załączniki:
Harmonogram
Informacje szczegółowe
Regulamin