Lubuskie - Warte Zachodu

Nabór ekspertów i specjalistów

Poniżej i w załączeniu przekazujemy informację z MIiR dot. naboru ekspertów i specjalistów oceniających wniosek o włączenie kwalifikacji

"Monter sieci i instalacji sanitarnych-Dyplom mistrzowski" do ZSK:

1) specjalistów, którzy sporządzą indywidualną opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ,

2) ekspertów, którzy sporządzą indywidualną rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do niniejszej kwalifikacji, w myśl przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153).

 

 

Tych z Państwa, którzy spełniają kryteria i są zainteresowani wykonaniem tych prac prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do MIiR na wskazany adres oraz poinformowanie animatora działań Rady o wysłaniu zgłoszenia.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwo Inwestycji

i Rozwoju ul. Chałubioskiego 4/6, 00-928 Warszawa tel. 22 522 51 07

www.miir.gov.pl http://www.miir.gov.pl/

W załączeniu przesyłamy pismo Pana Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, dotyczące prośby o wyznaczenie Kandydatów.

 

 

 Załączniki:
formularz zgłoszeniowy - ekspert
formularz zgłoszeniowy - specjalista
pismo min Artura Sobonia ITB
pismo min Artura Sobonia SRK