Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Prośba o opinię

 

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem w ramach konsultacji publicznych w załączeniu przesyłam rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu, z uprzejmą prośbą o uwagi w terminie do dnia 07.01.2019r.,

na adres e-mail:

lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem:

Mirosław Gruszecki

Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 Załączniki:
projekt rozporządzenia