Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

w związku z pismem z Ministerstwa Cyfryzacji z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 20 grudnia 2018 r.

 

na adres e-mail:

 

    lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem

przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki
 

 Załączniki:
OSR do projektu Ustawy ud172
uzasadnienie do projektu UD172
zmiana ustawy megaustawa UD172