Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

List otwarty Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

List otwarty do Koleżanek i Kolegów Inżynierów Budownictwa Zespołu Rady ds Prawno- Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  został zamieszczony na stronie internetowej ŁOB jako znak, że nie godzą się na proponowane tak daleko idące zmiany, które deprecjonują zawód inżyniera budownictwa.Załączniki:
list otwarty ŁOB