Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Projekt ustawy

Szanowni Państwo, 

w związku z pismem z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącego projektu ustawy o architektach, projektu ustawy o inżynierach budownictwa i projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa , przekazuję je wraz z załącznikami, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 21 października 2018 r.  na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem:

 Mirosław Gruszecki

Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Załączniki:
Zał.1
Zał.10
Zał.11
Zał.12
Zał.2
Zał.3
Zał.4
Zał.5
Zał.6
Zał.7
Zał.8
Zał.9