Lubuskie - Warte Zachodu

IV Regaty Żeglarskie

W tym roku drużyna LOIIB po raz pierwszy uczestniczyła w regatach żeglarskich o Mistrzostwo Polski w klasie Omega, które odbywały się w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Kledyński - prezes PIIB oraz 14 przewodniczących Izb Okręgowych w tym Ewa Bosy. W zawodach wzięło udział 12 trzyosobowych załóg z izb: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej. Naszą Izbę reprezentowała załoga w składzie: Andrzej Cegielnik, Waldemar Cytryna, Małgorzata Nadziejko. Pierwsze trzy i jedyne punktowane miejsca zajęły ekipy z Śląskiej, Dolnośląskiej i Pomorskiej OIIB. Za rok wynik z pewnością poprawimy, jak tylko powieje trochę mocniej w żagle, gdyż w tym roku wracaliśmy do przystani na pagajach. Na zkończenie regat bawiliśmy się jak przystało przy szantach, a przygrywał nam zespół "Wodny patrol". Dziękujemy Warmińsko-Mazurskiej OIIB za zaproszenie i wspaniałą organizację imprezy.

Małgorzata NadziejkoGalerie: