Lubuskie - Warte Zachodu

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik

W związku z pismem oraz dokumentem (dołączone w załącznikach) proszę o zapoznanie się i przesłanie uwag oraz wniosków do dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwględniając koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik" opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pod patronatem Fundacji Integracja, do dnia 11 stycznia 2018 r. na adresy e:mail: biuro@piib.org.pl oraz lbs@lbs.piib.org.pl

Zebrane uwagi poslużą nam do opracowania  zbiorczego  stanowiska całego naszego środowiska i przekazania dalej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa..

 

z poważaniem: 

 

przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB  Mirosław Gruszecki Załączniki:
Zał. 1
Zał. 2