Lubuskie - Warte Zachodu

Konferencja

Podczas konferencji eksperci IBE oraz zaproszeni goście przedstawią następujące zagadnienia:

- Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?

- Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?

- Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji? 

- W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?