Lubuskie - Warte Zachodu

Warunki techniczne - zmiany

 

W załączeniu prezentacje dotyczące wprowadzonych zmian otrzymane z  Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji,Ministerstwa Infraatruktury i Budownictwa oraz aktualna treść rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 28, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.Załączniki:
MIB
MIB
Rozporządzenie WT