Lubuskie - Warte Zachodu

Rozdanie uprawnień

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych odbyła się w dniu 15 grudnia w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Młodzi adepci złożyli uroczyste ślubowanie przed Komisją Kwalifikacyjną. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: Pan Robert Lacroix  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Katarzyna Kis Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Andrzej Cegielnik Przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wręczenie uprawnień było okazją dla uczestników do wymiany doświadczeń i podzielenia się uwagami z zakończonej sesji egzaminacyjnej.

 

W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane otrzymały 52 osoby. Wszystkim serdecznie gratulujemy życząc sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 Galerie: