Lubuskie - Warte Zachodu

Projekt rozporządzenia

Szanowni Państwo,

w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie: metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 10 grudnia 2017 r.

 

na adres e-mail:      lbs@lbs.piib.org.pl
 
Z poważniem: przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB, Mirosław Gruszecki


Załączniki:
Metody kalkulacji