Lubuskie - Warte Zachodu

Geoinżynieria w Budownictwie

 Główny temat tegorocznego spotkania to projektowanie, wykonawstwo, nadzór oraz utrzymanie kondygnacji podziemnych w zabudowie miejskiej. Od pierwszej edycji wydarzenia duży nacisk kładziemy na wystąpienia ekspertów reprezentujących uczelnie techniczne oraz największe branżowe przedsiębiorstwa. 

 

Mając na uwadze to, jak ważnym jest stworzenie okazji szerokiemu gronu uczestników do poszerzania wiedzy, jak też wymiany doświadczeń podczas dyskusji, zachęcamy Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do wzięcia udziału w obradach, proponując specjalny rabat dla każdego z uczestników w (szczegóły w załączonym piśmie).Załączniki:
Pismo przewodnie