Lubuskie - Warte Zachodu

Dzień budowlanych

Tegoroczny Dzień budowlanych to jednocześnie obchody XV-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gościliśmy tym razem w Drzonkowie w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Stąd też sportowy akcent - turniej tenisa ziemnego, w którym oprócz inżynierów LOIIB brali udział zaproszeni Goście – Senatorowie RP Władysław Komarnicki i Waldemar Sługocki. W trakcie konferencji Przewodniczący OR LOIIB Andrzej Cegielnik przybliżył piętnastoletnią burzliwą historię zielonogórsko-gorzowską aktualnie połączonej lubuskiej Izby. Jubileusz to również okazja do wyróżnień i odznaczeń dla szczególnie zasłużonych działaczy. Znalazł się również czas na przedstawienie stanu technicznego Gorzowskiej katedry po tragicznym pożarze z lipca. Na zakończenie oczywiście miła zabawa do białego rana.

Pełna relacja oczywiście w najbliższym biuletynie, a strona to miejsce by każdy uczestnik odnalazł się w galerii.

Małgorzata NadziejkoGalerie: